Ous retractilats

Aquest format d'envàs està pensat per la venda per a un consumidor final més a l'engròs, ja que són 30 ous indivisibles.